O D.M.H.A.

DAVID MORAVEC HOCKEY ACADEMY

DAVID MORAVEC HOCKEY ACADEMY

Zápis v seznamu občanských sdružení MVČR

IČ: 021 33 750
Sídlo: 700 30 Ostrava-Jih - Zábřeh, Nová 475/21
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 107-5973200247/0100

byla založena v roce 2013 olympijským vítězem a dvojnásobným mistrem světa v ledním hokeji, nejproduktivnějším hráčem a nejlepším střelcem ELH 1997/98 a mnohonásobným reprezentantem ČR

DAVIDEM MORAVCEM

 

Filozofie

DAVID MORAVEC HOCKEY ACADEMY jsme založili především proto, že jsem se během své aktivní, a myslím, že úspěšné kariéry profesionálního sportovce naučil, že úspěchu, a to nejen ve sportu, ale v podstatě ve všech odvětvích lidské činnosti, lze dosáhnout jen tvrdou prací, pílí, ale hlavně ochotou dělat pro sebe „něco navíc", neustále pracovat na zdokonalování a rozšiřování svých schopností, dovedností a znalostí, a chtěl bych tuto i další své zkušenosti a znalosti předávat dál novým generacím hokejistů.

Oproti jiným projektům a hokejovým školám, které u nás fungují většinou pouze v podobě letních campů, jsme zvolili zcela odlišný způsob práce s mladými, nadějnými hokejisty. Základním stavebním kamenem filozofie naší akademie je systematická, pravidelná, komplexní, individuální a především celoroční práce na zdokonalování individuálních herních, fyzických i mentálních schopností a dovedností každého hráče pod mým osobním vedením a s přísně individuálním přístupem ke každému jednotlivci podle jeho specifických potřeb. Naším cílem není nahrazovat práci trenérů v jednotlivých klubech, kde jednotliví hráči působí, ale naopak ji vhodně doplňovat drilováním dovedností, na které zpravidla na trénincích v klubech nezbývá mnoho prostoru. Přísně dbáme na to, aby práce v akademii nijak nezasahovala do klubových či školních aktivit a povinností každého jednotlivce. Klademe obrovský důraz na celkový motorický a fyziologický rozvoj našich svěřenců i mimo led, a proto úzce spolupracujeme s profesionálními sportovními fyzioterapeuty, kteří s nimi formou pravidelných kompenzačních cvičení pracují na odstraňování fyziologických dysbalancí a posílení hlubokého stabilizačního systému. Spolupracujeme také s výživovými specialisty, kteří na základě typologie každého jedince určí nejvhodnější způsob výživy a pitného režimu důležitý pro jejich správný vývoj.

Abychom dosáhli maximálně možných výsledků v pokroku a hokejovém růstu našich svěřenců, jsou sestaveny jednotlivé přípravné programy tak, aby odpovídaly posledním trendům výchovy mladých hráčů v těch nejlepších možných podmínkách za použití nejmodernější techniky a pomůcek. Ve spolupráci se společností SPORT-CHALLENGE s.r.o. využíváme ke zdokonalení bruslařských dovedností a zlepšení techniky bruslení, koordinace bruslení a práce s holí, koordinace bruslení a střelby bruslařský trenažér na principu běžícího pásu, speciálně vyvinutý pro potřeby hokejistů SKATEMILL a Centrum výuky střelby se syntetickým ledem a diagnostickou technikou, kterou používáme k analýze chyb a při práci na jejich odstraňování. Pro zlepšení orientace hráčů ve hře, správné vyhodnocení a okamžité řešení různých herních situací a správný způsob bruslení na malém prostoru v reálných podmínkách využíváme malé ledové plochy ZS v Karviné o rozměrech 15 x 9 metrů. Pro celodenní campy a Letní školu využíváme špičkové zázemí OSTRAVAR ARÉNY a Multifunkční haly v Ostravě Vítkovicích, která je domovským prostředím týmu ELH HC VÍTKOVICERIDERA. Tyto špičkové podmínky nám umožňují velice flexibilně reagovat na okamžité potřeby hráčů a uzpůsobovat a kombinovat program jejich přípravy tak, aby co nejvíce přispěl k jejich hokejovému růstu. Veškerých tréninků se osobně účastním a vedu je a tím získávám možnost se pečlivě seznámit s potřebami i případnými nedostatky jednotlivých hráčů, což mi pak dále umožňuje koncepčně a individuálně pracovat na jejich odstraňování.

Naše programy přípravy však nejsou určeny pouze pro mladé aktivní hráče. Rozhodli jsme se nabídnout exkluzivní možnost využít našich služeb i amatérským rekreačním hráčům - tak zvaným hobíkům. Této kategorii hráčů nabízíme jak možnost individuální přípravy jednotlivců, tak možnost tréninků celého týmu pod mým osobním vedením. Své aktivity budeme i nadále rozšiřovat tak, abychom poskytli hokejistům všech věkových i výkonnostních kategorií co nejkomplexnější a nejkvalitnější péči a tím přispěli k jejich nejen hokejovému růstu.

DAVID MORAVEC HOCKEY ACADEMY se však také stále více soustředí na pořádání a organizaci sportovních akcí, především pak hokejových turnajů pro všechny žákovské a mládežnické kategorie. V průběhu let minulých se nám podařilo zorganizovat celou řadu mezinárodních turnajů té nejvyšší sportovní i organizační úrovně, které se zapsaly nesmazatelným písmem na mapu těch nejprestižnějších akcí tohoto druhu v ČR, ale i v Evropě. V tomto trendu budeme i nadále pokračovat a naši činnost v tomto směru i nadále rozšiřovat a zkvalitňovat. 

V roce 2017 budeme pořádat tyto turnaje: OSTRAVÁČEK - duben, BAUER STEEL CITY OSTRAVA SHOWCASE - duben,OSTRAVSKÉ HOKEJOVÉ HRY - srpen,HOKEJKA CUP - prosinec

Naši partneři

Ostrava!!!

hokej.cz

 

 

 

 

DEN OSTRAVSKÉHO HOKEJE