Komplexní individuální příprava

Komplexní individuální příprava pod osobním vedením Davida Moravce

Ve spolupráci s týmem profesionálních specialistů sestavujeme individuální programy přípravy, šité na míru přímo jednotlivým hráčům přesně podle jejich specifických potřeb. Program je pečlivě sestaven tak, aby nezasahoval do povinností hráčů ve škole, či mateřském klubu a aby maximální možnou měrou přispěl k jejich hokejovému růstu. Ve všech fázích tohoto programu, které hráči absolvují, garantujeme úzce individuální přístup osobního trenéra Davida Moravce.

Cíle programu:

 • Dosažení maximálního hokejového růstu a připravenosti hráčů
 • Zlepšení individuálních dovedností při práci s holí a pukem
 • Zefektivnění a zkvalitnění bruslení
 • Odbourání špatných návyků při bruslení a jiných herních činnostech
 • Mentální a teoretická připravenost na úrovni profesionálního sportovce
 • Nastavení životosprávy a jejího dodržování na úrovni profesionálního sportovce
 • Zpevnění hlubokého stabilizačního systému
 • Odstranění fyziologických dysbalancí pomocí pravidelných kompenzačních cvičení s fyzioterapeutkou

V zájmu dosažení těchto cílů hráči v rámci programu komplexní individuální přípravy pravidelně absolvují:

Speciální trénink práce s holí a střelby STICKHANDLING.

Zde se zaměříme na zdokonalení ovládání hole a kontroly kotouče v různých herních situacích. Trénink bude probíhat na malé ledové ploše ZS v Karviné nebo v centru výuky střelby v MFH Ostrava. Zde jsou také k dispozici pomůcky a zařízení k okamžité diagnostice a vyhodnocování poznatků z tréninku.

Speciální trénink střelby.

Tréninková jednotka zaměřená výhradně na střelbu na brankáře. Probíhá na velké ledové ploše za aktivní účasti brankáře.

Trénink 1 na 1.

Tréninková jednotka zaměřená na osobní souboje jeden na jednoho, kde se v reálných podmínkách ledové plochy za osobní aktivní účasti Davida Moravce zaměříme na přistupování k osobním soubojům, jejich rychlé a správné vyhodnocení a okamžité řešení.

Teoretická a mentální příprava.

Formou pravidelných konzultací s Davidem Moravcem se zaměříme na mentální a teoretickou připravenost hráčů na úrovni profesionálního sportovce.

Kompenzační cvičení.

Profesionální fyzioterapeutka Daniela Machalová, která se specializuje na fyziologické dysbalance vrcholových sportovců, vyhodnotí specifické potřeby jednotlivých hráčů a doporučí vhodný program kompenzačních cvičení a vhodné způsoby posilování a silové přípravy. Bude zde zařazeno protahování, nácvik správného dýchání, aktivace hlubokého stabilizačního systému ("core"), balanční a senzomotorické cvičení s využitím pomůcek (Over Ball, Bossu, Thera band, úseče). Kineziotaping.

Konzultace s výživovou specialistkou.

Pravidelné konzultace a sestavování speciálního jídelníčku s Bc. Babetou Linhartovou. Zjištění typologie hráče, sestavení vhodného stravovacího a pitného režimu v závislosti na jeho denním a tréninkovém režimu. Kontrola dodržování životosprávy a získávání správných návyků.

Pravidelné hodnocení.

Na základě výsledků jednotlivých fází programu s hráči v pravidelných cyklech vyhodnocujeme jednotlivé výsledky i jejich vliv na jejich celkový hokejový i osobnostní růst. Případně doporučíme úpravy programu tak, jak bude vzhledem k jejich potřebám vhodné.

Součástí programu individuální přípravy hráče je také pravidelné sledování jeho výkonnosti v zápasech jeho mateřského klubu Davidem Moravcem a následné rozbory získaných poznatků u videa.

Cena je vždy stanovena na základě dohody mezi DMHA a hráčem (rodiči) podle jeho specifických potřeb, intenzitě a délky přípravy.

Do ceny komplexního programu individuální přípravy je zahrnuto:

 • Úzce osobní individuální přístup Davida Moravce
 • Odměny trenérům a specialistům
 • Pronájmy sportovišť
 • Sestavení individuálního plánu přípravy a jeho změny
 • Sestavení jídelníčku výživovou specialistkou
 • Pravidelné konzultace s výživovou specialistkou
 • Pravidelná cvičení a konzultace s fyzioterapeutkou
 • Videoanalýzy
 • Konzultace a vyhodnocení výsledků rodičů hráče s Davidem Moravcem 1x za měsíc
 • Sledování výkonnosti hráče v zápasech - rozbory
 • Cestovné

Realizační tým sestavený pro individuální přípravu:

 • David Moravec – osobní trenér
 • Daniela Machallová – fyzioterapeutka
 • Bc. Babeta Linhartová – výživová specialistka
 • Jiří Jelínek – asistent trenéra (brankář)
 • Petr Pavelec – organizace        

Naši partneři

Ostrava!!!

hokej.cz

 

 

 

 

DEN OSTRAVSKÉHO HOKEJE